کاربرد پمپ وکیوم در صنعت معدن

وکیوم پمپ ها در صنایع زیادی همچون صنعت معدن کاربرد های بسیار زیاد و تاثیر گذاری دارند.تا کنون با کاربرد پمپ وکیوم در صنایع مختلفی همچون صنعت برق,شیمی و کاغذ آشنا شده ایم.امروز قصد داریم تا شمارا با کاربرد پمپ وکیوم در صنعت معدن آشنا سازیم.با ما همراه باشید

از پمپ کیوم در صنعت معدن استفاده های بسیارزیادی مشود.با چند مورد از انها آشناشویم:

  1. فیلتراسیون خلاء با استفاده از پمپ وکیوم
  2. تاثیرات چندگانه اوپراتور
  3. بازیابی گاز اگزوز توسط وکیوم پمپ ها
  4. افزایش گاز طبیعی معدن توسط پمپ خلاء
  5. بازیابی زغال سنگ تخت از گاز متان در صنعت معدن با استفاده از پمپ های وکیوم

و استفاده های فوق العاده ی دیگری که میتوان از پمپ خلا در صنایع مختلف و صنعت معدن انجام داد.

سبد خرید
پیمایش به بالا