کاربرد های پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی

پمپ وکیوم

همونطور که در پست قبل تاثیرات فراوان وکیوم پمپ هارو بر صنعت برق و قدرت را دیدیم,امروز قصد داریم تا شما را با شماری از کاربرد های پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی آشنا سازیم.

پمپ وکیوم و سیستم های وکیوم در عملیات چرخه فشرده سازی برای بسیاری از فرایند های مختلف صنعت شیمی موثر و بسیار حیاتی محسوب میشود.

پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی

در ادامه با شماری از این کاربرد ها آشنا میشویم:

_استفاده از وکیوم پمپ برای بازیابی گازها از جمله برای بازیابی گاز متان
_ افزایش گاز ها با استفاده از پمپ وکیوم
_ بازیابی نفت بوسیله پمپ وکیوم
_ فشرده سازی اگزوز توسط پمپ وکیوم
_ جمع اوری گاز و بخار با استفاده از وکیوم پمپ
_ استفاده از پمپ وکیوم برای فیلتراسیون
_ استفاده از وکیوم پمپ برای گاز اگزوز ها
_ استفاده از وکیوم پمپ برای تولید پلی استر
_ استفاده از وکیوم پمپ برای تولید پی وی سی
_استفاده از وکیوم پمپ برای بسته بندی کلر
_ از پمپ وکیوم در گاز های منفجره
_ همچنین می توان از وکیوم پمپ ها در گاز های قلیایی,گاز های اسیدی و گازهای ترکیبی استفاده کرد.
_ استفاده از پمپ وکیوم در صنعت رنگ و رزین
و کاربرد های فوق العاده دیگری که پمپ وکیوم در صنعت شیمی دارد.در پست های بعدی منتظر کاربرد وکیوم ها در صنایع دیگر باشید.

سبد خرید
پیمایش به بالا