روش محاسبه حجم مکش دستگاه پمپ وکیوم

یکی از ساده ترین روش ها برای محاسبه حجم مکش دستگاه وکیوم پمپ می توان از معادله t1 . v1 = t2 . v2 استفاده میکنیم. به این صورت که اگر پمپ وکیوم ما در مدت زمان ۳ دقیقه (t1) ، فضای حجمی 8 متر مکعب (v1) را به قدرت خلاء نهایی تعریف شده خود برساند، طی مدت زمان ۶۰ دقیقه یا ۱ ساعت (t2) که مبنای محاسباتی میباشد ( متر مکعب در ساعت)چه میزان حجم را را به قدرت خلائی نهایی خود میرساند؟
از معادله یاد شده و با قرار دادن اعداد میتوان نتیجه گرفت که حجم مکش نهایی یا v2 برابر است با 160 متر مکعب در ساعت.

اندازه گیری و محاسبه قدرت مکش در یک دستگاه پمپ وکیوم

برای محاسبه و اندازه گیری قدرت مکش در یک دستگاه پمپ وکیوم از گیج های دیجیتالی و یا عقربه ای استفاده میشود.
گیج های عقربه ای معمولا بر حسب میلیبار یا میلیمتر جیوه می باشند.
از جمله مواردی که در اندازه گیری خلاء نهایی موثر میباشد اختلاف سطح مورد استفاده از سطح دریا میباشد.
شما میتوانید از تجربه ما برای محاسبه خلاء نهایی پمپ های وکیوم در سایر شهر های ایران استفاده کنید.
همچنین ویدئو مربوط به مطلب فوق را در کانال آپارات مشاهده نمایید.

سبد خرید
پیمایش به بالا