روش تعویض فیلتر دستگاه وکیوم


برای تعویض فیلتر دستگاه وکیوم ابتدا پیچه های در پوش را باز می کنیم و در پوش را از پمپ جدا می کنیم. فیلتر را از دستگاه خارج می کنیم، فیلتر نو را وارد دستگاه می کنیم و در پوش را بسته و پیچه ها را سفت می کنیم.

روش تعویض فیلتر دستگاه وکیوم

1- ابتدا باید از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل کنیم.

2- پیچه کارت روغن را باز می کنیم.

3- بعد از اینکه روغن کاملا تخلیه شد،پیچه کارت را بسته و پیچه ورودی روغن روغن را باز می کنیم و روغن وکیوم را در و دستگاه می کنیم .

کسب اطلاعات بیشتر

سبد خرید
پیمایش به بالا