پمپ وکیوم در صنعت کاغذ

کاربرد پمپ وکیوم در صنعت کاغذ

تا کنون با کاربرد های پمپ وکیوم در صنایع مختلفی مانند کاربرد پمپ وکیوم در صنعت شیمی و کاربرد خلاء در صنعت برق آشنا شده ایم.در این پست قصد داریم تا با کاربرد های وکیوم پمپ در صنعت کاغذ و خمیر کاغذ آشنا شویم

پمپ وکیوم (پمپ خلاء) به طور گسترده در تبخیر مایعات استفاده میشود.در صنعت کاغذ در تمام فرایند تولید میتوان خلاء و وکیوم را عاملی موثر در این فرایند مورد ارزیابی قرار داد.
خشک کردن و آبگیری از خمیر کاغذ، عملیات اشیاء چوب در خلاء، در فرایند تولید کاغذ و کارتن و در نهایت در مرحله چاپ همه از خلاء و وکیوم استفاده میشود.
در هر یک از این فرایند از انواع مختلف پمپ وکیوم استفاده میشود به طور مثال در عملیات تبخیر و جذب مایعات از خمیر کاغذ از پمپ وکیوم آب در گردش استفاده میشود و در مرحله پایانی با توجه به قدرت ایجاد خلاء نهایی بالاتر پمپ وکیوم روغنی از این نوع پمپ استفاده میشود.
در مرحله چاپ روی کاغذ میتوان از پمپ های وکیوم خشک که معمولا از خلاء متناسب با این فرایند میباشد استفاده میشود.

پمپ وکیوم در صنعت کاغذ

استفاده از پمپ وکیوم در ماشین های لباسشویی

استفاده از پمپ وکیوم در فیلتر ها و گل آهک

کاربرد وکیوم پمپ در فیلتر رسوب

کاربرد پمپ وکیوم در فیلتر نم خلاء

استفاده از پمپ وکیوم در سیستم گاز زدایی از مواد خام و آب سفید

همه از دیگر کاربرد های پمپ وکیوم میباشد که بطور جداگانه به آنه خواهیم پرداخت.

سبد خرید
پیمایش به بالا