کاربرد وکیوم پمپ ها در صنعت برق و قدرت

کاربرد پمپ وکیوم در صنعت برق برق و قدرت

پمپ وکیوم در صنعت برق | پمپ وکیوم و در کل صنعت وکیوم و خلاء عصر کنونی تاثیر بسیار زیادی بر صنایع دارند.در واقع وکیوم پمپ ها قادر هستند اعمال بسیاری را در صنعت های مختلفی انجام دهند.
برق و قدرت یکی از صنعت هایی است که امروز در شرکت پمپ وکیوم سازی دزپارت قصد معرفی ان و کاربرد های پمپ وکیوم در این صنعت را داریم.

در نیروگاه های تولید برق استفاده از خلاء و پمپ وکیوم از اهمیت بالا و بسیار ضروری میباشد.

کاربرد پمپ وکیوم در صنعت برق

از جمله کاربرد های پمپ وکیوم و سیستم های وکیوم در صنعت برق و قدرت میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

۱_نصب پمپ های وکیوم بر روی خازن اگزوز ها.

۲_تاثیر وکیوم پمپ ها در جعبه اب ها

کاربرد پمپ وکیوم در دودکش گازهای گوگردی.

۳_انتقال خاکسترها توسط پمپ های وکیوم.

۴_هواگیری در خلاء بواسطه وکیوم پمپ های دزپارت.

۵_جذب گازهایی که باعث گرمایش زمین میشوند توسط پمپ های وکیوم.

۶_اشباع فشار برای ترانسفورماتور ها.

و کاربرد های فوق العاده ی دیگری که پمپ های وکیوم میتوانند در صنعت و در برق و قدرت داشته باشند.

سبد خرید
پیمایش به بالا