پروانه

پروانه فن و انواع خنک کننده

پروانه

پروانه یا فن چیست؟ کاربرد فن و بلوئر در کجاست؟

برای اینکه تعریف مشخصی از پروانه و فن داشته باشیم ابتدا گریزی به علم مکانیک سیالات میزنیم.

دما عاملیست که بر اثر انجام عملیات مکانیکی

با سایش و فشار و برخورد دمای مثبت یا به زبان محاوره ایی گرما ایجاد میشود.

برای اینکه در قطعات و دستگاه های مکانیکی بتوانیم دما را مطابق با استاندارد تحمل دمای قطعات آن دستگاه تثبیت کنیم

نیاز به چندین عامل موثر وجود دارد که بصورت مختصر به آن اشاره میکنیم

روغن عاملیست که برای روانکاری و ایجاد لغزندگی بین قطعات میشود

روغن

به نوعی از ایجاد دمای مثبت و گرما در میان قطعاتی که با هم برخورد و استطکاک دارند تا اندازه ایی جلوگیری میکند.

آب هم مایعیست برای خنک کاری و کاهش دمای قطعات مکانیکی.

به گونه ایی که هم میتواند بطور مستقیم با قطعات برخورد داشته باشد هم بصورت غیر مستقیم همانند خودرو.

فن بلوئر نیز نقش مهمی در کاهش دمای دستگاه ها را بر عهده دارد.

که هم میتواند روانکار ها مانند آب و روغن را خنک کند تا در یک سیکل کاهش دما نقش آفرینی موثری داشته باشد.

انواع پروانه و بلوئر

بلوئر یعنی دمنده و پروانه نیز به نوعی میتواند یک بلوئر محسوب شود.

فن ها به چند دسته تقسیم میشوند

فن های محوری

محور این نوع فن ها با جریان هوا بصورت کاملا موازیست که به پروانه ایی و لوله محوری و نوعی آخر جت فن معروف هستند

فن های گردشی گریز از مرکز و سانترفیوژ

همانطور که از اسم این نوع فن ها مشخص است بوسله قانون نیروی گریز از مرکز عمل کرده و هوا را به حرکت وادار میکنند.

هوا با زاویه 90 درجه به پروانه وارد میشود و با فشار از فن خارج میشود که بیشتر برای جریان ذرات غبار بکار میروند

شرکت دزپارت نیز در بخش علمی مکانیک سیالات با تخصص و تجربه نسبت به استفاده بهینه از خنک کننده ها جهت خنک کاری پمپ های خود استفاده میکند.

مشاهده پمپ ها

مشاوره دزپارت وکیوم پمپ

پروانه
پروانه

 

سبد خرید
پیمایش به بالا