هوا

هوا از چه تشکیل شده است؟ مضرات و فواید وجود و عدم وجود گازها کدامند؟

هوای پیرامون ما متشکل است از گازهایی است که از ارکان اصلی حیات به شمار میروند

یکی از این گازها که نقش اصلی در حیات را دارد اکسیژن است

دانشمندان در سیارات دیگر و در لایه های زیرین آنها به دنبال یخ ها میگردند

این درحالی است که وجود آب به وجود اکسیژن یقین میدهد

گازهای تشکیل دهنده پیرامون ما در شرایطی برای ما مضر هستند و در شرایطی نیز به گازهای مفید برای ما تبدیل شود و یا بالعکس.

اینکه این چطور امکان پذیر است را در ادامه توضیح خواهیم داد

اکسیژن حدود 70 درصد از گازهای پیرامون ما را تشکیل میدهد که برای نفس کشیدن موجودات حیاتیست

دی اکسید کربن نیز بخشی از آن را تشکیل میدهد که برای درختان بسیار مفید است

مکش بواسطه پمپ وکیوم هوا

ازنقش این گازها در تنفس که فاصله بگیریم در تهیه غذایی سالم نیز این گازها تاثیرگذار است

در بعضی مواقع وجود آنها نیز نقش منفی در تهیه یک غذای سالم را دارد

گازهای پیرامون ما عاملیست که موجب فساد در مواد غذایی میشود

از این رو بعضا حذف و خارج کردن این گازها در این مواد موجب افزایش ماندگاری مواد غذایی میشود.

حذف کردن حباب های گازی در مواد غذایی به چند شکل صورت میپذیرد که مهمترین آنها بکارگیری وکیوم پمپ و یا پمپ خلا میباشد.

برای درک بهتر مطلب به چند مثال دیگر اشاره میکنیم

وکیوم هوا برای ماندگاری مواد دارویی و پزشکی

خلا کردن مخازن برای کاهش نقطه جوش مایع یا مواد مورد نظر

به طور مثال ذر صنایع رنگ و رزین و مربا سازی و سایر صنایعی که نیاز به جوشاندن در دمای پایین دارند.

خلا کردن و مکش هوا همانند فشرده سازی گازها بسیار تاثیر گذار خواهد بود

برای فشرده سازی از کمپرسورها و برای مکش کردن آن از پمپ وکیوم هوا یا پمپ خلا هوا استفاده میشود

شرکت تولیدی دزپارت تولید کنند پمپ های وکیوم و مخازن خلاء و پمپ ساکشن در حجم های مختلف میباشد.

مشاهد محصولات دزپارت

ارتباط با دزپارت