فشار

فشار
فشار از نظر قوانین فیزیک و برسی فشار های منفی و مثبت را در ادامه این مطلب با ما همراه باشید

فشرده سازی گازها یکی از کارهایی است که برای ما اهمیت زیادی دارد

گازهایی هستند که برای ما اهمیت بسیار زیادی دارند مانند اکسیژن که در بیمارستان نقشی حیاتی برای بیمار دارد

به طور کلی فشرده سازی گازها به دو طیف تقسیم بندی میشوند

الف)گازهایی که به فشار مثبت در محفظه ها و مخازن ذخیره و فشرده سازی میشود

ب)گاز هایی که بواسته فشار منفی یا وکیوم از مخازن یا محفظه ها خارج میشوند

انواع پمپ فشار

ماشین آلاتی برای ایجاد فشرده سازی مثبت به ما کمک میکنند که به کمپرسور مشهورند

در مقابل ماشین آلاتی که جهت فشرده سازی منفی و تخلیه گازها بکارگیری میشود پمپ خلا نامیده میشوند

نوع گازی که باید تخلیه شود برای انتخاب پمپ خلا موثر است

بعضی از گازها به دلیل خورندگی بالا و یا حتی اسیدی بودن آن ما را به انتخاب پمپ وکیوم ضد اسید سوق میدهد

گازهایی که برای فشرده سازی و خارج کردن چنانچه همراه رطوبت باشد باید به چند نکته توجه کرد

اینکه میزان رطوبت به چه میزان است و آینکه دمای گازی که بنا به فشرده سازی آن را داریم چه میزان است

پمپ خلا آبی نوعی مناسب برای تخلیه و وکیوم کردن چنین گازی میباشد

در ادامه میزان فشار درخواستی چه مثبت و چه منفی بستگی به نوع کمپرسور و یا پمپ وکیوم دارد

برای اندازه گیری میزان فشار، گیج های مثبت سنج و گیج های وکیوم نیاز داریم

گیج هایی هایی با دقت صدم و هزارم بار وجود دارند که معمولا بصورت دیجیتالی میباشند

میزان تراکم گازهای هر نقطه ایی با توجه به اختلاف سطح از سطح دریا بستگی دارد

گره تولیدی صنعتی دزپارت با شناختی دقیق از انواع گازها آماده مشاوره در زمینه پمپ های خلا و وکیوم پمپ میباشد

مشاهده محصولات

تماس با ما