مکش چیست؟ کاربرد مکش وتاثیرات آن در زندگی انسان

مکش مکش به معنای جذب بواسطه مکیدن و دریافت و عمل مکیدن میباشد امروزه فشار منفی در زندگی روز مره بسیار به کار میرود. به طور مثال تعویض روغن بواسطه ساکشن در خودرو شما و یا دندانپزشکی و حتی جارو برقی های خانگی و صنعتی همه نوعی مکنده هستند. مکنده های صنعتی با میزان قدرت […]

پروانه فن و انواع خنک کننده در علم مکانیک سیالات

پروانه پروانه یا فن چیست؟ کاربرد فن و بلوئر در کجاست؟ برای اینکه تعریف مشخصی از پروانه و فن داشته باشیم ابتدا گریزی به علم مکانیک سیالات میزنیم. دما عاملیست که بر اثر انجام عملیات مکانیکی با سایش و فشار و برخورد دمای مثبت یا به زبان محاوره ایی گرما ایجاد میشود. برای اینکه در […]

بازگشت به بالا