کاربرد های پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی

کاربرد های پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی

همونطور که در پست قبل تاثیرات فراوان وکیوم پمپ هارو بر صنعت برق و قدرت را دیدیم,امروز قصد داریم تا شما را با شماری از کاربرد های پمپ وکیوم در صنایع شیمیایی آشنا سازیم.

پمپ وکیوم و سیستم های وکیوم در عملیات چرخه فشرده سازی برای بسیاری از فرایند های مختلف صنعت شیمی موثر و بسیار حیاتی محسوب میشود.

در ادامه با شماری از این کاربرد ها آشنا میشویم:

_استفاده از وکیوم پمپ برای بازیابی گازها از جمله برای بازیابی گاز متان
_ افزایش گاز ها با استفاده از پمپ وکیوم
_ بازیابی نفت بوسیله پمپ وکیوم
_ فشرده سازی اگزوز توسط پمپ وکیوم
_ جمع اوری گاز و بخار با استفاده از وکیوم پمپ
_ استفاده از پمپ وکیوم برای فیلتراسیون
_ استفاده از وکیوم پمپ برای گاز اگزوز ها
_ استفاده از وکیوم پمپ برای تولید پلی استر
_ استفاده از وکیوم پمپ برای تولید پی وی سی
_استفاده از وکیوم پمپ برای بسته بندی کلر
_ از پمپ وکیوم در گاز های منفجره
_ همچنین می توان از وکیوم پمپ ها در گاز های قلیایی,گاز های اسیدی و گازهای ترکیبی استفاده کرد.
_ استفاده از پمپ وکیوم در صنعت رنگ و رزین
و کاربرد های فوق العاده دیگری که پمپ وکیوم در صنعت شیمی دارد.در پست های بعدی منتظر کاربرد وکیوم ها در صنایع دیگر باشید.

چند نمونه از

وکیوم پمپ های دزپارت

پمپ خلاء